Noteikumi

Distances līguma nosacījumi

 

Lai izslēgtu kavēšanos un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos SIA “KATE”, vienotais reģ.Nr. 41703006579, juridiskā adrese Čiekurkalna 1. līnija 6, Rīga, LV-1026 (turpmāk tekstā – KATE) piedāvāto preču iegādes noteikumus noslēdzot distances līgumu.

1. KATE piedāvāto preču pārdošana notiek arī ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju (KATE) tiek slēgts distances līgums.

2. KATE visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21%. Precēm, kuru cena ir norādīta “no…. EUR” norādītā preces cena “no” ir norādīta par pamata komplektācijas preci, kas par šādu cenu ir pieejama, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21 %. Izvēloties preces variācijas (tiek izvēlēta cita komplektācija) cena tiek norādīta par šo komplektāciju, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21 %.

Preces cena ir norādīta ar lētāko piegādi saņemšanas vietā Čiekurkalna 1. līnija 6, Rīga, LV-1026 (vislētākais standarta piegādes veids).

Preču piegāde citur, kā vien Čiekurkalna 1. līnija 6, Rīga, LV-1026, un preces montāžas izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

Piegādes un montāžas izmaksas ir atkarīgas no Jūsu izvēlētās preces sarežģītības un piegādes adreses. Galīgās piegādes un montāžas izmaksas KATE aprēķinās pēc Jūsu pasūtījuma saņemšanas. Ar piegādes un montāžas izmaksām varat iepazīties šeit https://kate.lv/piegade/

3. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu uz KATE kontu, kurš norādīts priekšapmaksas rēķinā.

4. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt klienta vārdu, uzvārdu (juridiskai personai nosaukumu) norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu nosūtīt pasūtījuma informācija, avansa rēķins u.c. nepieciešamā dokumentācija.

5. Pasūtot preci piedāvājam izvēlēties vienu no diviem preces saņemšanas veidiem:
• Saņemt preci salonā – prece tiek saņemta KATE noliktavā Čiekurkalna 1. līnija 6, Rīga, LV-1026;
• Piegāde – preču norādītajā adresē ar preču ienešanu dzīvoklī, privātmājā vai birojā.

Piegādes gadījumā pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no preces svara un izmēra.

Kad klienta pasūtījums ir gatavs piegādei, mēs sazināmies ar klientu vienu dienu pirms piegādes, lai precizētu ērtāko piegādes laiku.

Piegādes termiņš, neatkarīgi no izvēles vai prece tiek saņemta salonā vai piegādāta ir norādīts preces pasūtījumā. Ja konkrētā prece ir īpaši jāpasūta, piegādes termiņš var netikt norādīts pasūtījumā, bet to KATE nosūtīs priekšapmaksas rēķinā. Piegādes termiņa sākums tiek aprēķināts no dienas, kad ir saņemta samaksa par priekšapmaksas rēķinu.

Ja pasūtot preci esat izvēlējies preces saņemšanas veidu “Piegāde tā nāk komplektā ar montāžas pakalpojumu. Montāžas pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no preces sarežģītības.

Ja esat izvēlējies preces piegādes un montāžas pakalpojumus, kad klienta pasūtījums ir gatavs piegādei, mēs sazināmies ar klientu vienu dienu pirms piegādes, lai precizētu ērtāko piegādes laiku

7. Lūdzam izmantot iegādāto preci, tam paredzētajam mērķim, ņemot vērā preces specifikāciju un ražotāja norādījumus.

8. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, PTAL un Ministru kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (pieejami https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-l%C4%ABgumu. ) (‘turpmāk – MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma distances līguma gadījumā “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. KATE saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības MK Noteikumu Nr.255 22.punktā noteiktajos gadījumos.
Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: webshop@kate.lv vai pa tālruni: +371 67546727, norādot pasūtījuma numuru un datumu (iepazīties ar atteikuma tiesībām sīkāk varat šeit. Pircējam ir jāsedz atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

9. KATE iegādātajām precēm ir ražotāja garantija un tā ir spēkā 24 mēnešus no preces iegādes brīža. Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildu garantijas termiņu.

KATE nav atbildīga par mēbeļu amortizāciju, tai skaitā tekstūru, kā arī koksnes un mēbeļu auduma krāsu. Produkta montāža ir jāveic tikai saskaņā ar montāžas instrukcijām. Saņemot nekvalitatīvu vai deformētu preci, kas neatbilst specifikācijai, bojātā prece tiks apmainīta pret jaunu vai arī klientam tiks atgriezta iemaksātā naudas summa. Garantija attiecas uz mēbelēm, kas ir bojātas transportēšanas rezultātā, kā arī uz defektiem, kas radušies izgatavotāja vainas dēļ. Bezmaksas garantija nedarbojas nepārvaramu apstākļu iestāšanās gadījumā, kā arī:
• ja mēbeļu uzstādīšana netika veikta saskaņā ar instrukcijām
• ja mēbeles ir bojātas pircēja vainas dēļ.
Pēc defekta konstatēšanas un apstiprināšanas, 15 – 45 darba dienu laikā, bojātā prece tiks apmainīta pret jaunu.

Bojātā prece tiek atgriezta vai apmainīta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.. Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: pavadzīmes numurs, pasūtījuma numurs, pārdošanas datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus.

10. Ja Jūs neapmierina KATE preces vai apkalpošanas kvalitāte, lūdzu informējiet mūsu administrāciju e-pastā: webshop @kate.lv. Ja sniegtā atbilde joprojām neatrisina Jūsu iesniegto sūdzību vai pieteikumu par iegādātajām mēbelēm distances līgumā no KATE, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Komisijas strīdu izšķiršanas tiešsaistē http://ec.europa.eu/odr/ vai izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
• vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
• iesnieguma iesniegšanas datumu;
• strīda būtību, prasījumu un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējam un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

• http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
• http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

11. PTAL normas un atteikuma tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas vai fiziskas personas, lai izmantotu saimnieciskās darbības veikšanai.

12. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, KATE saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā. (privātuma politiku skatīt šeit https://kate.lv/privatuma-noteikumi/ ).

13. Pircējam ir tiesības vienpusēji atteikties no līguma arī pirms preču piegādes, neveicot priekšapmaksas rēķina apmaksu. Ja pircējs nav samaksājis nosūtīto avansa rēķinu ___ dienu laikā no tā nosūtīšanas, tiek uzskatīts, ka pircējs ir izmantojis tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un KATE ir atbrīvota no turpmākas līguma izpildes.

Šo informāciju varat lejupielādēt ŠEIT.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
A. Norādījumi par atteikumu

 

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli, faksu vai e-pastu) mūs – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KATE” , vienotais reģ. Nr. 41703006579, juridiskā adrese Čiekurkalna 1. līnija 6, Rīga, LV-1026, e-pasts webshop@kate.lv, tālrunis +371 67546727 ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.3
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums bez nepamatotas kavēšanās Čiekurkalna 1. līnija 6, Rīga, LV-1026 un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām
Jums būs jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas.
Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Atteikuma veidlapa (paraugs)