Audumu izvēle

Cenu grupa AI

«Medley» audums – melanžēta toņa poliesters ar vidēju struktūru (tehniskā informācija).

Standarta auduma toņi ar oranžu atzīmi. Nestandarta krāsām, apjomā līdz 10 tekošiem metriem tiek piemērots auduma griešanas un transportēšanas pakalpojums +45,- EUR t.sk.PVN

66008
60167
60004
60999
67052
66010
60003
61002
61003
61004
67006
660007
61189
62054
62002
67002
67114
68115
63013
63017
63016
63063
64123
67054
63064
64019
64124
64125
66009
68002
65011
65012
65086
66145
67053
68005

«Event» audums – blīvs un vienkrāsains poliesters (tehniskā informācija).

Standarta auduma toņi ar oranžu atzīmi. Nestandarta krāsām, apjomā līdz 10 tekošiem metriem tiek piemērots auduma griešanas un transportēšanas pakalpojums +45,- EUR t.sk.PVN

60000
60022
60023
60999
62013
68033
61032
61031
63013
64032
64031
64030
66038
65018
66033
65017
66035
66034
66036
66037
67019
67018
68032
67020

Cenu grupa AII

Audums ‘’OMEGA‘’ – biezs, divu līmeņu poliesters ar 3D struktūru (tehniskā informācija).

Standarta auduma toņi ar oranžu atzīmi. Nestandarta krāsām, apjomā līdz 10 tekošiem metriem tiek piemērots auduma griešanas un transportēšanas pakalpojums +45,- EUR t.sk.PVN

60122
61147
66148
68117
60157
60120
66147
66113
60121
63065
65070
68116
60999
64080
64084
68093

Audums ‘’Step‘’ – blīvs, vienkrāsains, vidēja biezuma poliesters (tehniskā informācija).

Standarta auduma toņi ar oranžu atzīmi. Nestandarta krāsām, apjomā līdz 10 tekošiem metriem tiek piemērots auduma griešanas un transportēšanas pakalpojums +45,- EUR t.sk.PVN

60004
60090
60021
64178
65023
65091
66018
67007
68161
68164
60092
60089
63082
64180
65047
66150
66151
68158
68163
68119
66019
61149
63012
64179
65093
66149
65011
68118
68162
68165
60999
62057
63075
64177
65094
65018
67004
68157
68120

60091
61103
64159
64013
65095
66152
67072
68159
68121
60011
61150
61102
65092
65090
66148
67073
68160
62073

Audums ‘’Step Melange’’ – melanžēta toņa trevira audums ar vidēju struktūru (tehniskā informācija).

60004
61149
62057
64013
65023
66018
65018
68157
62073
60011
60090
63082
64159
65047
66150
67004
68158
68119
60021
61152
61151
64177
65093
66149
67072
6813
68165
60092
61103
63075
64182
65094
66152
67007
68162
68121

66019
61150
64178
64181
65090
66148
65011
68120
61104
61102
64179
65092
65091
66151
68118
68161