Dalībnieku uzņēmums: Aizkari

Labais tonis saka, ka aizkari nevis aizsedz – tie izceļ, dekorē, savalda trokšņus un ne tikai.